Entrevista al Dr. Pujol en el programa Barcelonautas

Entrevista al Dr. Joan Pujol Ràfols, acerca de los importantes avances que se han producido en el campo de la cirugía digestiva que tiene como objetivo el tratamiento de la obesidad, y sobre la importancia que están cobrando estas intervenciones quirúrgicas en el control, e incluso la curación, de una grave enfermedad crónica muy extendida en los países desarrollados: la diabetes.


Presentador: ¿Tú no me notas mejor, Alicia?

Co-Presentadora: ¿Mejor de qué? ¿De persona?

Presentador: De cuerpo. Como que ¿he cogido cuerpo y he bajado barriga? Sí…

Co-Presentadora: Sí. Un poquito más en tu sitio…

Presentador: No mires tanto (risas). No mires tanto.  (risas). No mires tanto. ¿I sabes por qué eso?

Co-Presentadora: ¿Por qué?

Presentador: Porque he decidido reducir el azúcar en mi dieta.

Co-Presentadora: Això està molt be. Sí, porque se van ganando kilos, te vas poniendo, te vas poniendo y en cinco años has guanyat deu quilos i aixó no t’ho treu ningú de sobre ja.

Presentador: Y todo por comer sin control. No solamente lo he hecho para adelgazar, sino también por salud.

Co-Presentadora: Por salud, i tant que sí. Cada vegada més hi ha un tipus d’obesitat que quan et passes uns quilos de més –no tothom, evidentment- però molta gent acaba desenvolupant una diabetes, així que cuidado amb la diabetes que ve relacionada amb l’obesitat, amb els quilos de més…

Presentador: O sea que lo estoy haciendo muy bien ¿no?.

Co-presentadora: Lo estás haciendo muy bien, porque estás haciendo salud, estás haciendo tipo, ¡estás fantástico! Però… de tota manera, per si hi ha gent que ens està veient i diu si yo soy… tengo diabetes… La vaig… s’hem va desenvolupar arran d’una obesitat… pues cada vegada més els metges troben solucions…

Presentador: ¿Ah sí, eh?

Co-presentadora: A Barcelona tenim un metge, el Dr. Pujol, que està a la Clínica Tres Torres. Doncs allà està treballant ja amb molta més gent que és diabètica i que també te sobrepès, escolta, amb unes tècniques molt innovadores, i que no fan gens de mal i que no són allò molt invasives...

Presentador: ¡Qué bien!

Co-presentadora: ...que no s’ha de passar per quiròfan i aquestes coses. Pues están acabando con la diabetes de mucha gente y los kilos de más.

Presentador: Todo lo que sea salud es bienvenido.

Co-presentadora: I tant que si. Jo ja m’he passat per allà. Me he informat... porque oye, a quién más y quién menos le puede venir muy bien. Mira.

Entrevistadora: Estem a la consulta del Dr. Pujol, que és el Director de la Unitat de Cirurgia de l’Obesitat i del Metabolisme de la Clínica Tres Torres de Barcelona. Doctor moltes gràcies per a rebre’ns a la teva consulta, i explica’ns ,si us plau, en què consisteixen totes aquestes investigacions que se estan fent per a millorar la vida de les persones diabètiques i obeses?

Dr. Joan Pujol: Be, bàsicament el que nosaltres fem és atendre a tots aquells pacients que, per alguna raó, pues han desenvolupat un sobrepès important, un obesitat important, que ja comença a ser un problema per la seva qualitat de vida, comença a ser un problema per a la seva salut  i comença a ser un problema, inclús, per la seva vida social i que molt sovint, i al mateix temps, pateix trastorns relacionats amb la mateixa o no, com pot ser la diabetis, com pot ser la hipertensió arterial, com pot ser el colesterol.

Entrevistadora: Estem parlant, per tant, d’un tipus de diabetis que està molt relacionada amb els quilos de més; que a més l’obesitat s’està convertint en un problema en el països moderns, en els països desenvolupats: el sobrepès?

Dr. Joan Pujol: Exacte. Per una part, com tu ja has dit,  l’obesitat és un problema important; es considera la epidèmia del segle XXI, l’obesitat, juntament amb la diabetis perquè està molt lligat. Hi ha dos tipus de diabetis i això penso que, d’entrada, s’han de diferenciar molt be  perquè els tractaments seran diferents i els resultats seran diferents. HI ha la diabetis tipus 1 que és, desgraciadament, la més preocupant o la més greu perquè és la que afecta a la gent més jove. No està tant associada a l’obesitat i aquesta diabetis ja, d’entrada, requereix dosis altes d’insulina i, avui en dia, difícilment es pot controlar, si no és amb el tractament que se està fent fins ara. Per altra part, està l’altre tipus de la diabetis, la diabetis tipus 2, diabetis que se li deia de l’adult, que aquesta sí que està molt relacionada amb el sobrepès i que aquesta té un resultat molt bo amb els tractaments que estem aplicant. Gràcies a Déu, jo diria que tenim dues grans avantatges: primera no és tan greu com la que afecta a la infància i segona, que és més freqüent; es a dir, d’aquesta tipus 2 trobem pues un 80 per cent de les diabetis  són diabetis del tipus 2, amb el que nosaltres podem solucionar la majoria de les diabetis de les persones que pateixen diabetis.

Entrevistadora:  Quina és la tècnica menys agressiva que, ara mateix, és una de les opcions que a  més podria venir molt be a moltes persones, precisament per que no ens han d’obrir, no hem de passar per quiròfan amb   una intervenció allò... obrint per dins del nostre cos?

Dr. Joan Pujol: Be, per quiròfan s’ha de passar, desgraciadament encara s’ha de passar per quiròfan, però sí que és veritat que, Gràcies a Deu, la cirurgia moderna, perquè no deixa de ser cirurgia però és moderna, te molt poc a veure amb aquelles grans intervencions per via oberta, on hi havia molta agressivitat. Avui en dia, nosaltres som capaços de fer modificacions dins de la panxa de les persones  simplement col·locant una micro càmera; es a dir, no fa falta obrir sinó que   utilitzem tècniques laparoscòpiques: fem petits orificis, com l’ollal de la meva americana, i llavors col·loquem una micro càmera,a vegades pel melic , dintre de la cavitat de

les persones i aixó ens permet veure per dintre a través d’un monitor de televisió. Això fa que, lògicament, la tècnica sigui molt menys cruenta , la recuperació molt més ràpida. Molt sovint no fa falta ni tallar, ni cosir, ni treure res. Són tècniques algunes reversibles,  totalment reversibles; algunes se estan fent de forma ambulatòria, es a dir, ve el pacient pel matí i per la tarda marxa cap a casa. Aquí en el nostre Centre els tenim una nit, una mica per quedar-nos tranquils, però al matí, be abans de les 12 del matí, són donats d’alta... També s’ha de dir que hi ha altres tècniques que  són més complexes per a gent que necessita més ajuda, poder per a que ha esperat més, o per les seves circumstàncies, que tenen un resultat molt bo i que, si be són una mica més complexes també els resultats són fantàstics. Vull dir... ara aquí és difícil de detallar més però jo penso que cada persona té una tècnica que és l’adient per a ella i que una de les gràcies de tenir un equip amb experiència i multidisciplinari,on no només estic jo, evidentment, sinó tot el meu equip darrera d’ endoscopistes,  psicòlegs, dietòlegs, etc.  Pues és aconseguir... proposar, de entrada, un bon tractament.

Entrevistadora: Molt be!. Doncs Dr. Pujol moltes gràcies i felicitats per tota aquesta feina i per totes aquestes investigacions  aquestes troballes que s’estan fent pels especialistes per intentar trobar una solució a aquesta diabetis de l’adult que és aquesta diabetis relacionada amb l’obesitat. Moltes gràcies.

Dr. Joan Pujol: Gràcies a vosaltres.